Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet  c/o Karlstads kommun
     Gamla  Wermlandsbanken 651 84  Karlstad
    
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


 Vårgille den 22 april 2016
 Vårgillet i Stadshotellets festvåning inleddes av ålderman Inger Berggrèn.
 Drygt 100 medlemmar med gäster deltog.

 Åtta nya medlemmar intogs i Carlstads Gillet. Från vänster: Ingrid Skålén,                   
 Jon Räftegård,   Birgitta Rosén, Claes-Peter Persson, Bengt Olof Lysell,
 Kerstin Lindvall, Per Grundström och Mats Ekholm.

 Fru åldermannen informerade om vad som är på gång inom Gillet:
* Arbete på i Wermlandsbanken, viss dokumentation under rubriken Agenda
* Tidningen Gillet kommer i fortsättningen två gånger per år
* Inbjudan till vår- och höstgille kommer i fortsättningen i Gillet
* Bra om fler svara på medlemsenkäten i Gillet nr 29.
* Ändring av verksamhetsår till 1 januari till 31 december skall planeras

 Gillesmedlemmarna beslutade om oförändrad medlemsavgift för verksamhetsår 16-17.

 Därefter föreläser Mats Ekholm under rubriken
 "Karlstad Universitetsstaden".
 Karlstads första skola fanns 1586 där nu Stadshotellet
 finns.
 Gymnasiet på Lagberget klart 1759.
 Universitetsfilial i Karlstad 1967.
 Universitet 1999.
 Vid Universitetet studerar ca 16 000 studenter.
 Finns ca 1 200 anställda varav ca 800 akademiker.

 Kvällen avslutades med att medlemmarna avnjöt en
 festmåltid i Vintermatsalen bestående av en förrätt, 
 varmrätt och kaffe /kaka.