Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet  c/o Karlstads kommun
     Gamla  Wermlandsbanken 651 84  Karlstad
     Telefon 054-15 84 09.  
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


Vårgille den 28 april 2005
Vårgillet beslutade om oförändrad avgift för kommande verksamhetsår, 150 kr plus 25 kr till författarfond.
Sex nya medlemmar invaldes under sedvanligt högtidliga former.

Nya Gillesmedlemmar vid vårgillet 2005, foto Per Berggrén.

Nya Gillesmedlemmar: Tomas Löfberg, Mikael Lundström, Siv Liedberg, Jonas Kullgren, Tommy Gustafsson och Hans Dahlgren.

Gillesmedlemmen Arne Norén genomförde en tal- och sångshow på temat "Värmland i dikt och ton.