Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet  c/o Karlstads kommun
     Gamla  Wermlandsbanken 651 84  Karlstad
     Telefon 054-15 84 09.  
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


Vårgille den 24 april 2004
Den 18 februari 1944 bildades Carlstads-Gillet, i vars stadgars portalparagraf står att Gillets uppgift är "att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling." Det har alltså gått 60 år sedan Carlstads-Gillet bildades. Detta celebrerades med en jubileumsmiddag i samband med vårgillet lördagen den 24 april i Frimurarhuset vid Stora Torget.

Vid vårgillet antogs sexton nya Gillemedlemmar: Margit Eklund, Monica Elgh, Anna Hedstrand, Kurt Johansson, Tore Jonsson, Per Erik Kvarnström, Gösta Larsson, Gundega Liede, Marie Lindberg - Kvarnström, Kristina Ljung, Johanna Magnusson, Anita Ronge - Eneroth, Elsa Samuelsson, Lena Sewall, Dan Signell och Aina Svensson.

Ålderman Leif Alte gjorde en tillbakablick på Gillets verksamhet, läs mer pdf-fil->

Till hedersgillemedlem utsågs riksmarskalk Ingemar Eliasson.

Årsavgiften för kommande verksamhetsår höjdes med 25 kr till 175 kr.


Inbjudan som pdf-fil, 270 kb.