Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet
     Residenstorget 1  65225  Karlstad

     carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


Rådets medlemmar valda vid lagtima höstgille 
20 november 2015 och lagtima
höstgille 18 november 2016.

Ålderman          Inger Berggrèn, vald 2015.        

Vice ålderman    Per Uppman, vald 2015.
Skrivare            Lennart Hellqvist, vald 2016.
Skattmästare     Barbro Brolinson, vald 2015.
Arkivarie           Sven Wallin, vald 2016. 
Munskänk          Birgitta Ekberg, vald 2016         
Redaktör           Marie Aakre, vald 2016.
Bisittare            Robert Warholm, vald 2015.
Bisittare            Anna Hedstrand, vald 2016.
Bisittare            Eva Lejrin, vald 2015.
         
                                                                                
                                                                                                                                         
       
                                                                           
 
 

Carlstads-Gillets åldermän:
Fritz Dahlberg 1944-02-18 - 1968-11-21
Curt Wennberg 1968-11-21 - 1970-11-20
Erik Tingvall 1970-11-20 - 1974-11-27
Wenzel Olson 1974-11-27 - 1984-11-21
Lars Skoglund 1984-11-21 - 1990-11-14
Per Jan Wållgren 1990-11-14 - 2000-11-22
Sten-Inge Hedenström 2000-11-22 - 2001-11-22
Leif Alte 2001-11-22 - 2005-11-30
Per Berggrén 2005-11-30 - 2010-11-18
Monica Elgh 2010-11-18 - 2014-11-14
Inger Berggrèn 2014-11-14

Räkenskapsgranskare för 2016:
Börje Nygren
Klas Nerman
Kjell Mollstedt, ersättare.

Valdelegerade för 2016:
Torbjörn Joghed sammankallande
Cecilia Alte
Per Olov Myrin