Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet
     Residenstorget 1   65225 Karlstad

     carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


På denna sida finns länkar av intresse, rev 2018-04-21.

www.carlstads-gillet.se
Gillets nya hemsida

https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Kultur/kommunarkiv/Kulturhistoria/Karlstads-lokalhistoria/
Sidor om Karlstads historia.

youtube.com/user/Karlstadskanalen
Karlstads kommuns officiella videokanal.

http://sofie.karlstad.se/index.html
Värmlandsarkiv har lagt ut sin fotosamling på nätet, bland annat Carlstads-Gillets foto.

www.karlstad.se
Karlstads kommuns hemsida innehåller mycket.

Digitalmuseum.se
Här fins foto med mera från Sveriges museer mm, även Värmlands musem

http://www.wermlandsbilder.se/
Karlstads-, Alsterdalens-, Nyeds-, Grava-, Norra Råda-, Forshaga-, Östra Fågelviks- och Slottsbrons hembygdsföreningar  samt Lesjöfors Museum har lagt ut bilder. Ny medlem är Karlstads Kommunarkiv. De lägger ut bilder från C. E. Nygrens porträttsamling.

Porträttfynd utlagt av Sveriges Släktforskarförbund
Mycket porträtt på okända personer, från Värmland finns utlagt ca 4 800 foto. Kanske finns dina anfäder med.

Gårdar med anor
På YouTube kan du se tv-serien Gårdar med anor, sök på gårdar med anor

www://www.filmivarmland.se
Film i Värmland har sidor om film och biografer med mera. En sida om Karlstads biografer sedan 1905.

http://www.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/index.htm
En Internetbaserad historiskt uppslagsverk över de svenska städerna.

http://www.brandhistoriska.org/
Värmlands Brandhistoriska Klubb med uppgifter om bränder i Karlstad och Värmland. Den äldsta på 1200-talet då Saxholmen brann. Läs även om den stora branden i Karlstad 1865.

http://www.varmlandssjofartsgille.com/
Värmlands Sjöfartsgille

http://www.karlstadshembygd.se/
Karlstads Hembygdsförening

http://www.carlstadkulturfilm.se
En ny sida om Carlstad Kulturfilm av Gillesbroder Åke Hermanson. 

Inre hamn i Karlstad, omkring 1950. Foto från Carlstads-Gillets samling.

http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor
Lantmäteriet har bland annat en sida med historiska kartor. Titta t ex på en karta över Karlstad från 1770.

www.vf.se
Värmlands Folkblads hemsida

Karlstads Tidningen
Karlstads-Tidningens hemsida

www.nwt.se
Nya Wermlands-Tidningens hemsida

http://karlstadshistoria.blogspot.se/
Strövtåg i hembygden, en blogspot av Wermlandsörnen

http://www.karlstadlever.nu/
Karlstad lever verkar för ökad kunskap om och skydd för kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer i staden, arrangerar föredrag, kulturfestivaler, stadsvandringar, stadsvandringar och den årligen återkommande Kulturhusens Dag.

http://kif.info.se/
Karlstads Idrottshistoriska Förening (KIF) är yngst av de tre lokala föreningar som har idrottshistoria som tema.

http://www.polstjarnan.nu
Föreningen ÅSP, Ångbåtssällskapet Polstjärnan är en partipolitisk neutral, ideell förening med syfte att främja och sprida kunskap om Vänerns och anslutande sjösystems fartygs- och sjöfartshistoria.

http://www.kulturarvvarmland.se/
Kulturarv Värmland är en samlingsplats för länkar, fakta och information och råd inom kulturområdet. Mycket att läsa inte minst om Karlstad.

http://www.perberggren.st/
Carlstads-Gillets fd. ålderman Per Perggrén har en ny hemsida om sitt Förlag Per Berggrén.

Karlstadsbuss
Snabbfakta och historik om Karlstadsbuss sedan starten 1880

http://www.wermlandsheraldik.se
Wermlandsheraldik har bland annat en sida om Karlstads stad- och kommunvapen.

http://karlstadhistoria.wordpress.com/
Bilder och historier från det gamla Karlstad av Peter Sörensen.

http://operationkarlstad.wordpress.com/
Operation Karlstads Stadsmiljöblogg skriven av Peter Sörensen.

http://karlstad.wordpress.com/about/
Bloggar har fått en stor spridning, här en fotoblogg om Karlstad.

http://www.lofbergslila.se/sv/Om-Lofbergs/Om-oss/Historia/
Löfbergs lila historia

http://www.ahlmarks.se/historia
Historien om O.F. Ahlmark & Co Eftr. A.-B.

http://www.hotellkarlstad.com/index.php?menu=historia
En sida om hotell i Karlstad men även om sevärdheter, nöjen och historia

http://www.varmlandslitteratur.se
Föreningen Värmlandslitteratur för alla som är intresserade av Värmlandslitteratur.

Historiska kartor
Karlstads kommun har lagt ut historiska kartor från 1646.

www.cafeaugust.se
Café August har en sida med kuriosa om Kanikenäset och lite foto.

www.kanikenasholmen.se
Det skall byggas 200 lägenheter på Kanikenäset, det finns en sida om Varvet 1918 -1991.