Carlstads-Gillet indexsida.       Carlstads-Gillet 
      Residenstorget 1  65225  Karlstad
     
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


 Höstgille 2018

 Höstgille 2018 samlades 23 november för besök på Karolinen.
 Två hedersgillemedlemmar deltog, Leif Alte och Per Berggrèn. 

 Åtta nya medlemmar intogs i Gillet.
 
 
 Från vänster: Cecilia Witt-Brattström, Kerstin Tolagen, Inger Thyberg, Bo Södergren,
 Maud Samuelsson, Lars-Olof Nicklasson, Birgitta Floren Lepp och Britt Est.
 
 Lägesrapport för ekonomin var att det väntas noll resultat för verksamhetsåret 2018.
 Inbetalningsbrev kommer att skickas till medlemmarna.

 Ålderman Inger Berggrén redovisade för verksamhetsplan och budget.
 Nästa år fyller Carlstads Gillet 75 år vilket kommer att firas. En arbetsgrupp har utsetts
 som arbetar med jubileumsfest preliminärt den 13 april.
 Förslaget till budget godkändes. Innebär att medlemsavgiften för enskild medlem
 höjs till 300 kr och 450 kr för två personer i samma hushåll.

 Förslaget till nya stadgar ändras i § 9 Lagtima Gille. Punkt 11 ändras till Val av ålderman.  
 Stadgarna godkändes.

 Ålderman redovisade för verksamhetsplan för 2019.
 Verksamhetsplan för 2019
 
 Karlstad kommuns stadsarkitekt Henrik Sjöberg redovisade för arkitekturen i Karlstad.
 
 Kvällen avslutades med gillesmåltid.
 Gillesmåltid bestod av förrätt gubbröra och huvudrätt örtmarinerat kycklingbröst med 
 rostade rotfrukter samt smörad rödvinssky. Kaffe med kaka.

 Ny hemsida på gång, https://johangoran.wixsite.com/carlstadgillet
 Adressen kommer att ändras till www.carlstads-gillet.se
 
 Medlemmar som ändrat sin e-post uppmanas att anmälan den nya till Gillet.