Carlstads-Gillet indexsida.       Carlstads-Gillet 
      Residenstorget 1  65225  Karlstad
     
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


 Höstgille 2017

 Höstgille 2017 samlades 23 november för besök på Nöjesfabriken. Ca 110 gillesmedlemmar deltog varav en hedersgillemedlemmar Monica Elgh.

 Protokoll från Höstgillet, pdf-fil

 Budget för 2018, pdf-fil

 Tretton nya medlemmar intogs i Gillet.


 Från vänster: Elsie Melin Ahlbäck, Johannes Martinson, Gabriella Strååt, Henrik Nyberg,
 Marita Hellqvist, Erica Ljungnér, Thomas Ahlbäck, Lotta Österling, Karl Rudling,
 Birgitta Rubenson, Roger Olsson, Mona Lindberg och Hans Nilsson

 En översyn har skett av Gillets medlemsregister. Antalet medlemmar är nu 393.

 Beslutades om oförändrad avgift 2018 till 250 kr. Bidrag välkomnas!

 Utvecklingsgruppen


 
 Utvecklingsgruppen: Lennart Hellqvist, Linda Höglund, Björn Bergergård, Mats Ekholm   
 och Cecilia Melcher.   Foto Erik Bonde.

 Björn Bergergård rapporterade från arbetet i Utvecklingsgruppen.
 Målet med Utvecklingsgruppens arbete är:
 Att fler medlemmar tar aktiv del i Gillets verksamhet
 Att Gillets aktiviteter vitaliseras och breddas
 Att fler intresserade och engagerade människor utanför känner sig motiverade att bli
 medlemmar i Gillet.
 Förslag från Utvecklingsgruppen, pdf-fil.
 
 Information om vad som är på gång inom Gillet.
 Flytten till Residenset har varit lyckad.
 Under 2018 planeras för två pubkvällar.
 Carlstads Gillet fyller 75 år den 2019-02-18.
 Vårgille planeras till 20 april 2018.
 Höstgile planeras til 23 november 2018.

 Ny hemsida på gång, https://johangoran.wixsite.com/carlstadgillet

 Karlstads kommun har beslutat att det skall utges en bok om Stadsträdgården.
 
 Medlemmar som ändrat sin e-post uppmanas att anmälan den nya till Gillet.

 Gillesmåltid bestod av förrätt Toast Skagen och huvudrätt grillad Flankstek.
 Kaffe med kaka serverades med överraskande underhållning.