Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet  c/o Karlstads kommun
     Gamla  Wermlandsbanken 651 84  Karlstad
     Telefon 054-15 84 09.  
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


Höstgille den 29 november 2012
Höstgillet i Gamla Wermlandsbankens lokaler inleddes av Ålderman Monica Elgh. Ca 130 medlemmar deltog. Fyra nya gillesmedlemmar intogs och fick sina gula gillebrev samt gillemärke.
Nya gillesmedlemmar höstgille 2012

Nya medlemmar från vänster: Erik Bonde, Mady Molander, Monika Sandberg och Gunilla Westerlind Ericsson.

Parentation över tio avlidna Gillesmedlemmar: Posttjänsteman Matz Berg, Servicetekniker Lars Béäff, Ingenjör Sven Erik Carlertz, Direktör Bengt Carlsson, Skogvaktare Lars Dahlgren, F.d Verkstadsägare Eskil Garstedt, Fotograf Bertil Ludvigsson, F.d Skolledare Arne Norén, Ingenjör Lars E Olson och Major Carl Otto Ragne.

Redovisades rådsberättelse 2012, resultatrapport och balansrapport.

Rådet fick ansvarsfrihet från verksamhetsåret.
Glas efter modell från 1500-talet.
Arkivarien Mikael Lundström redovisade för inkomna gåvor till Carlstads Gillet:
Per Berggrén har skänkt sina böcker "Karlstads fasader" samt "Interiörer i Karlstad".
Lars Wennberg har skänkt boken "Lovisas små ord på vägen...".
Björn Hedlund skänkt ett minnesalbum från försvarsutställningen i Karlstad 1947.

Bengt Nordlöw skänkte en kopia av ett 1500-tals glas. Glaset har sitt ursprung i Nyköpingshus som då var hertig Karls residens. Skärvor har limmats ihop och sedan
nytillverkats vid Lindshammars glasbruk i en serie. Glaset är tillverkat med samma teknik och glasmaterial som originalet från slutet av 1500-talet. Glaset är stämplat med två bokstäver, det första i hertigens och hans makas förnamn. Glaset skall användas av Gillets ålderman.

Monica Elgh omvaldes på ett år som ålderman. 

Omval till rådet gjordes av bisittarna på två år: Marie Aakre, Anna Hedstrand, Lennart Hellqvist och Margareta Widstrand.

Omval på ett år gjordes av räkenskapsgranskarna: Börje Nygren och Klas Nerman med Kjell Mollstedt som ersättare.

Valdelegerade omvaldes på ett år: Bo Wallin, Torbjörn Joghed och Lena S
ewall med Bo Wallin som sammankallande.

Avtackning av arkivarie Mikael Lundström efter sex år i rådet.

Gunnar Lundkvist presenterade sin nyutgivna bok "Carlstad i eld och lågor". Boken ingår i Carlstads-Gillets skriftserie.

Bok om "Karlstads domkyrka. Stiftskyrka - Församlingskyrka. Dokumentation och reflektioner"

Harry Nyberg och Per Berggrén

Hedersgillemedlem Per Jan Wållgren tog vid höstgillet 2007 upp att han avser att medverka till att det skrivs en bok om Karlstads domkyrka. Efter fem års arbete är nu boken klar och presenterades av fotograf och redaktör Per Berggrén samt författaren docent, domprost em Harry Nyberg. Boken har nr 40 i Carlstads-Gillets skriftserie.

 Kvällen avslutades med att medlemmarna avnjöt en höstsupé.