Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet  c/o Karlstads kommun
     Gamla  Wermlandsbanken 651 84  Karlstad
     Telefon 054-15 84 09.  
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


Höstgille den 24 november 2011
Höstgillet i Gamla Wermlandsbankens lokaler inleddes av Ålderman Monica Elgh. Ca 120 medlemmar deltog. Nio nya gillesmedlemmar intogs och fick sina gula gillebrev samt gillemärke.

Nya medlemmar i Carlstads Gillet

Nya medlemmar från höger: Agneta Alte, Hans-Olof Boström, Ann Collander, Bengt Nordström, Britt-Marie Nordström, Lillemor Olsson, Jonas Strandberg och Kerstin Sundelöf.
På bilden saknas Per Eiritz som kom senare på kvällen.

Parentation över avlidna Gillesmedlemmar:
Civilekonom Nils Lannersten, Direktör Erling Johansson, Ingenjör Sven Erik Svartmark, Tekniker Ingmar Johansson, Ombudsman Folke Pehrsson och Bankkamrer Börje Atterström

Redovisade Rådsberättelse 2011, resultatrapport och balansrapport.
Räkenskapsgranskaren Klas Nerman redovisade granskningsberättelse.

Erik Hellberg redovisade för inkomna gåvor till Carlstads Gillet:

1. Inramat foto av de unga ”lejonen” i 1860-talets Karlstad. Gåva från Ingmar Berthelsen i
    Saltsjö – Boo.

2. En samling artiklar, pärmar med foton av KMW-personal samt inbundet ex. av KMW-
    bladet. Gåva av Jan H Magnusson.

3. En uppsats om tre milstolpar i  Karlstad. Gåva av Mårten Andersson

4. Fyra tavlor föreställande gamla Karlstads kvarter samt ”den snurrande baren” på
    Grand. Gåva av Kungsleden via Leif Alte.

5. Ett antal kassetter med föredrag och möten från Karlstads Gillet. Gåva av Lars
    Wennberg. Dessutom c:a 100 diabilder med motiv från Karlstad förr i tiden och bilder
    från skyltinvigningen vid Pråmkanalen 2005.

Rådet fick ansvarsfrihet från verksamhetsåret.

Monica Elgh omvaldes på ett år som ålderman. 

Omval till rådet gjordes av bisittarna på två år: Erik Hellberg, Karl Axel Hjerdt, Eva Lejrin samt Charlie Skoghäll.
Nyval till rådet av: Lennart Hellqvist och Robert Warholm.

Hedersgillesmedlem Per Berggrén
Omval på ett år gjordes av räkenskapsgranskarna Börje Nygren och Klas Nerman med Kjell Mollstedt som ersättare.


Till valdelegerade nyvaldes på ett år Bo Wallin, Torbjörn Joghed och Lena Sewall med Bo Wallin som sammankallande.


Per Berggrén utsågs
till hedersgillesmedlem.
och fick diplom samt dessutom
mottaga ett exemplar
av Carlstads-Gillets hedersgåva,
ett konstverk i trä av
Trämajoren Hans Tilly,
speciellt tillverkat för
Carlstads-Gillet.

 

 

 

 

Avtackning

Avtackning av Barbro Järliden, Ragnar Hedin, Kjell Lenander och Per Anders Olson.

Kvällen avslutades med att medlemmarna avnjöt en höstsupé.

Ole Viggo Bang.

Till kaffet informerade Ole Viggo Bang om teaterutbyggnaden.

Foto: Per Berggrén.