Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet  c/o Karlstads kommun
     Gamla  Wermlandsbanken 651 84  Karlstad
     Telefon 054-15 84 09.  
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


Höstgille den 25 november 2004
Höstgillet inleddes av Ålderman Leif Alte. Totalt 6 nya gillesmedlemmar intogs och 
fick sina gula gillebrev samt gillemärke.

Nya Gillesmedlemmar.

De nya Gilles-medlemmarna. Från vänster: Lennart Fernqvist, Anders Karlsson, Arne Norén, Viktoria Svanberg, Lars Wallqvist och Patrik Wennberg.

Efter parentation och stadgeenliga förhandlingar fick Rådet ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Läs Rådsberättelsen med gåvoförteckning som pdf-fil. 


Leif Alte omvaldes enhälligt till Ålderman. Ny i Rådet blev Johanna Magnusson.

Börje Nygren nyvaldes som granskare.

Per Jan Wållgren presenterar sin skrift, Per Anders Olson håller i mikrofonen.Per Jan Wållgren Anders Blomquist
informerade om sin skrift
"De gamla gymnasierna i Karlstad". Nr 35 i Carlstads-Gillets skriftserie.

Gillets avgående arkivarie Anders Blomqvist avtackades med blommor. 

 


Per Berggrén

 

Efter förhandlingarna kåserade Per Berggrén till bilder från sin nyutgivna och kritikerrosade bok  "Värmlands Pärlor".