Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet
     Residenstorget 1  65225  Karlstad
    
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


Carlstads-Gillets lagtima sammanträden, Gillen, hålls två per år. Vårgillet under senare hälften av april och Höstgillet under oktober eller november. Vid Höstgillet föredras rådsberättelse och granskningsberättelse samt fråga om ansvarfrihet. Val av ledamöter i Rådet samt val av räkenskapsgranskare jämte ersättare. 

På denna sida finns sammanställning av Gillen med mera:

Höstgille den 23 november 2018

Vårgille den 20 april 2018

Höstgille den 23 novemberl 2017

Vårgille den 21 april 2017

Höstgille den 18 november 2016

Vårgille den 22 april 2016

Höstgille den 20 november 2015

Vårgille den 24 april 2015

Höstgille den 14 november 2014

Vårgille den 9 maj 2014

Höstgille den 14 november 2013

Vårgille den 26 aril 2013

Höstgille den 29 november 2012

Vårgille den 20 april 2012

Höstgille den 24 november 2011

Vårgille den 15 april 2011

Höstgille den 18 november 2010

Vårgille den 23 april 2010

Höstgille den 19 november 2009

Vårgille den 24 april 2009

Höstgille den 20 november 2008

Vårgille den 17 april 2008

Höstgille den 21 november 2007

Vårgille den 19 april 2007

Höstgille den 22 november 2006

Vårgille den 20 april 2006

Höstgille den 30 november 2005.

Vårgille den 28 april 2005.

Höstgille den 25 november 2004.

Vårgille & 60-årsjubileum den 24 april 2004.

Höstgille den 19 november 2003.

Vårgille den 16 april 2003.

Tre generationer i Carlstads-Gillet

Rådsberättelse för Carlstads-Gillets 10 första år 1944 - 1954, pdf-fil.