Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet  c/o Karlstads kommun
     Gamla  Wermlandsbanken 651 84  Karlstad
    
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


 Agenda för Carlstads-Gillet 

  Lagtima Vårgille 21 april kl. 18.00 i 
  lokal Lillklockan Nöjesfabriken.
  Baren öppnar kl. 17.30.
  Ca kl. 19 Malin Lundberg berättar om 
  Nöjesfabriken.
  Jonas Kullgren håller föredrag om
  olika stilar i stadens arkitektur.
  Ca kl. 20.30. Gillesmåltid i matsalen.
  Anmälan senast den 14 april till
  skrivaren Lennart Hellqvist.

 Karlstad förr och nu
 Gillesbroder Kjell Fredriksson vägleder
 vid tre träffar  i Seniorernas hus
 Brunnsgatan 9.
 Tisdagar 25/4, 9/5 och stadsvandring   
 23/5. Anmälan till  Studieförbundet  
 Vuxenskolan tel: 054-22 15 40.

 Sola i Karlstad den 15 mars 2017.
 Klarälven har rensat vid Stadshotellet.
 Ett riktigt vårtecken.
 

 Värdshusflickan Eva Lisa Holtz (1730 -   
 1818) även kallad "Sola i Kallsta".
 Skulptör Herman Reijers.  
 Donator Lennart Cedrup