Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet  c/o Karlstads kommun
     Gamla  Wermlandsbanken 651 84  Karlstad
    
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


 Agenda för Carlstads-Gillet 

  Lagtima Vårgille 21 april kl. 18.00 i lokal Lillklockan Nöjesfabriken.
  Baren öppnar kl. 17.30. Ca kl. 19 Malin Lundberg berättar om Nöjesfabriken.
  Jonas Kullgren håller föredrag om olika stilar i stadens arkitektur.
  Ca kl. 20.30. Gillesmåltid i matsalen.
  Anmälan senast den 14 april till skrivaren Lennart Hellqvist.

  Föredragningslista
 
1. Gillets öppnande
  2. Intagning av nya medlemmar
  3. Aktuell information
       Rapport från utvecklingsgruppen
       Gillets agerande avseende förslaget till höghus i kvarteret Almen
       Nya steg in i digitala världen
  4. Ekonomin, förslag oförändrad avgift
  5. Ändrat verksamhetsår Här kan du läsa om ändring verksamhetsår, pdf-fil.
  6. Övriga frågor
  7. Avslutning

 
Karlstad förr och nu
 Gillesbroder Kjell Fredriksson vägleder vid tre träffar  i Seniorernas hus Brunnsgatan 9.
 Tisdagar 25/4, 9/5 och stadsvandring 23/5. Anmälan till  Studieförbundet  
 Vuxenskolan tel: 054-22 15 40.


 

 

 Sola i Karlstad den 15 mars 2017.

 Klarälven har rensat vid Stadshotellet.
 Ett riktigt vårtecken.
 Värdshusflickan Eva Lisa Holtz (1730 -   
 1818) även kallad "Sola i Kallsta".
 Skulptör Herman Reijers.  
 Donator Lennart Cedrup
 

 

 

 

 

 
 
En bok om Stadsträdgården
 Gillesbroder och hedersgillesmedlemmen Anders Blomqvist har skrivit ett manuskript till
 en bok om Stadsträdgården. Ett e-förslag har lämnats till Karlstads kommun att det
 skall tryckas som en bok. Behövs fler som stöder e-förslaget!
 Läs mer om e-förslag       

 Utbyggnad vid kvarteret Almen.
 Karlstads kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan vid stadshuset. Förslaget  
 innebär påbyggnad på stadshuset samt ett 16 våningars "torn" vid östra gaveln på 
 stadshuset.
 Sypunkter på förslaget skall skriftligen lämnas till kommunen senast 27 april 2017.
 
 Läs mer på kommunens hemsida.
 

 Bilden från Karlstads kommuns hemsida.