Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet  c/o Karlstads kommun
     Gamla  Wermlandsbanken 651 84  Karlstad
    
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


 
 Höstgillet planeras till oktober eller 
 november månad.
 


  Sola i Karlstad den 8 maj 2017.

 Det våras i Karlstad.
 Värdshusflickan Eva Lisa Holtz (1730 -   
 1818) även kallad "Sola i Kallsta".
 Skulptör Herman Reijers.  
 Donator Lennart Cedrup
 

 

 

 

 

  

  En bok om Stadsträdgården
 Gillesbroder och hedersgillesmedlemmen Anders Blomqvist har skrivit ett manuskript till
 en bok om Stadsträdgården. Ett e-förslag har lämnats till Karlstads kommun att det
 skall tryckas som en bok. Behövs fler som stöder e-förslaget!
 Den 16 maj har 33 personer skrivit på förslag, det behövs minst 50, skriv!
 Läs mer om e-förslag       

 Utbyggnad vid kvarteret Almen.
 Karlstads kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan vid stadshuset. Förslaget  
 innebär påbyggnad på stadshuset samt ett 16 våningars "torn" vid östra gaveln på 
 stadshuset. 
 
 Här kan Gillets yttrande läsas, pdf-fil.
 
 Läs mer på kommunens hemsida.
 

 Bilden från Karlstads kommuns hemsida.