Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet
     Residenstorget 1 652 25  Karlstad
    
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


 
  Lagtima Höstgille
 
Enligt stadgarna i november.

 

 


 
 


  Sola 2019-03-19
  Klarälven har rensat.
  Ett vårtecken i Karlstad.  
  Värdshusflickan Eva Lisa Holtz (1730 -
  1818) även kallad "Sola i Kallsta".
 
  Skulptör Herman Reijers.  

   Donator Lennart Cedrup.

          

   Fisktorget slutet 1800-talet med pump.

  

  Museigatan 2018-10-16 med Sola och en ny pump.