Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet
     Residenstorget 1 652 25  Karlstad
    
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda   Höstgille planeras till 2018-11-23
 
              
 
  Förslag till nya stadgar för Gillet.
  Skall diskuteras på Vårgillet.
  Stadgar 2018

 Överklagande av tillbyggnad på  
 Stadshuset med tre våningar.


 Framtidsrådet vilande tills vidare->

 Medlemsavgiften är 250 kr. 
 Betalas före 2017-12-31 till 
 plusgiro 291229-3.

 Sola 2018-04-08 
 Klarälven vid Stadshotellet har rensat.
 Vårtecken!

 Värdshusflickan Eva Lisa Holtz (1730 -
 1818) även kallad "Sola i Kallsta".
 
 Skulptör Herman Reijers.  

 Donator Lennart Cedrup.