Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet
     Residenstorget 1 652 25  Karlstad
    
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


  
 
 Höstgille 23 november  Karolinen
 
 Karolinen Claessons restaurang.
   Fredagen den 23 november kl. 18.00.
   Anmälan till skrivaren senast 14 nov.
   Läs mer
  
   Stadgar 2018

   Förslag dagordning

   Verksamhetsplan 2019

   Budget 2019

 
   

 

   Sola 2018-10-09 
  Värdshusflickan Eva Lisa Holtz (1730 -
  1818) även kallad "Sola i Kallsta".
 
  Skulptör Herman Reijers.  

   Donator Lennart Cedrup.

          

   Fisktorget slutet 1800-talet med pump.

  

  Museigatan 2018-10-16 med Sola och en ny pump.