Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet
     Residenstorget 1 652 25  Karlstad
    
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


  
 
 Planering pågår för jubileumsfest med  
   anledning av Carlstads-Gillets 75 år.
   Planeras till den 13 april.

   Inbetalningskort och info om nya   
   hemsidan kommer att skickas till  
   medlemmarna i slutet av januari.

 

     

  Sola 2018-10-09 
  Värdshusflickan Eva Lisa Holtz (1730 -
  1818) även kallad "Sola i Kallsta".
 
  Skulptör Herman Reijers.  

   Donator Lennart Cedrup.

          

   Fisktorget slutet 1800-talet med pump.

  

  Museigatan 2018-10-16 med Sola och en ny pump.