Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet
     Residenstorget 1  65225  Karlstad
    
carlstads-gillet@telia.com
 

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


Gillet har en ny hemsida.

www.carlstads-gillet.se/ Hertig Karl grundade Karlstad 1584.

att  sprida kännedom om Karlstads historia,
 
att  väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken och egendomligheter,  


att 
verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling samt  

att 
genom sällskaplig samvaro uppliva minnet av märkligare tilldragelser och personligheter.

Folder om Carlstads-Gillet, pdf-fil 2 Mb.

 

  För att kunna läsa pdf-filer måste
  Adobe Reader vara installerad på Din dator.